Vi drömmer om en framtid

Covid-19


Att vara på plats, att vara ett ansikte och en naturlig del av kontoret, bygger förtroende och leder till ett snabbare informationflöde.


Vi kommer till dig, cykel med dubbdäck _ efcab Elliott

Cykel - med slicks på sommaren och dubbdäck på vintern klarar vi alla väder!


Med vaccin, respektfullt avstånd och och kommunikationsmedel cykel kan vi mötas på ett säkert sätt.


Remote


Då det personliga mötet är svårare att uppnå i och med covid-19 erbjuder vi nu i större utsträckning våra tjänster remote, via telefon, Teams och mail. 

Folkhälsomyndigheten


Vi följer och uppdaterar oss enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Följ vaccinationsutvecklingen dag för dag hos Folkhälsomyndigheten via denna länk.

Elliott Finance & Consulting AB pil