EN EKONOM 


Ekonomen går under många namn.

Vem söker du?

Vi tillhandahåller lösningar.


efcab levererar konsulttjänster inom ekonomi.

Vi vänder oss till stora som små då alla bolag mår bra av att ha en engagerad ekonomifunktion.


Vi vänder oss till dig som är i behov av en ekonom.Bred eller smal konsultroll.


Från fakturering, bokföring, moms och skatter till kvartalsrapporter, bokslut, revision och årsredovisningar. 

Tjänsten anpassas till de delar du söker.  Kontakt

Ekonomikonsult, interim, vikarie, heltid eller deltid -  Elliott Finance & Consulting

Konsult


- Avlasta befintlig ekonomiavdelning.

- Vikariat vid tex föräldrarledighet eller

  tjänstledighet.

- Extra resurs vid arbetstoppar så som

  årsbokslut.

- Interim.

Vi tar över ansvaret för din ekonomi på plats, Ekonomiansvarig - Elliott Finance & Consulting

Ekonomifunktion - heltid


- Helhetsansvar för befintlig

  ekonomifunktion.

- Helhetsansvar samt uppbyggnad av

  ny  ekonomifunktion.


Växer ditt företag, låt oss bygg upp din ekonomiavdelning/ ekonomifunktion, deltidskonsult - Elliott Finance & Consulting

Ekonomifunktion - deltid


- För företaget som växer och ser ett

  behov av en egen ekonom. 


Ekonomifunktion:

En dedikerad ansvarig ekonom på plats eller remote som tar ett helhetsgrepp över ekonomin, rapporter, pensioner, försäkringar, myndighetskontakter etc. All nödvändig "pappersexercis" med tillhörnande arbetsplanering och deadlines.


Ett konsultuppdrag levereras enligt uppdragets tjänstebeskrivning medans funktionen ständigt anpassas och följer företagets föränderliga behov. 

Helhetslösning


Söker du en helhetslösning har vi HR, Lön samt  Inköp som tilläggstjänster.

Tjänsterna kan även offereras separat, kontakta oss för mer information.  

HR Elliott Finance & Consulting

HR


HR-specialist:

 - Fackliga förhandlingar

 - Personalhandbok & policies

 - Omorganisation

 - Rekrytering

 - Juridisk rådgivning

 - Pensioner och försäkringar

 - Anställningsavtal

Lön Elliott Finance & Consulting

Lön


Löneadministratör:

 - Lön med tillhörande AGI

 - Månads- och timlöner

 - Provision och bonus

 - Andra rörliga skattefria samt 

   skattepliktiga ersättningar och

   förmåner.

Inköp Elliott Finance & Consulting

Procurement


Inköpsspecialist:

 - Upphandling

 - Avtalsförhandling

 - Genomlysning

 - Analys

 - Konsolidering